AESCULAP AMBULANCE

Stodůlky

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.


MUDr. Petr Potužník

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1993. Pracoval ve FN Motol, nejprve na Interní a kardiologické klinice a od roku 2002 na Urgentním příjmu dospělých, kde pracuje na malý uvazek dosud. Atestoval z vnitřního lékařství, má aprobaci pro obory praktické všeobecné lékařství a interní medicína. Věnuje se kardiologickým vyšetřovacím metodám.

Zabývá se klinickým výzkumem, absolvoval pracovní pobyty ve Švýcarsku a v USA, přednáší na odborných kongresech.

Pracuje v ordinacích v Dolních Břežanech a v Praze-Stodůlkách podle platných ordinačních hodin.


Doc.MUDr.Jaromír Chlumský, PhD

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1986, poté pracoval v IKEM, na Interní klinice FN Pod Petřínem a ve FN Motol. Atestoval z vnitřního lékařství (1. a 2. stupeň) a kardiologie, má oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro obor praktické všeobecné lékařství. Vyučuje studenty medicíny, přednáší na různých kongresech a publikuje v českých i zahraničních časopisech.

Pracuje v ordinaci v Praze-Radlicích podle platných ordinačních hodin.


MUDr. Martina Tuháčková

Promovala v roce 2013 na 2.Lékařské fakultě UK v Praze, absolvovala stáže v Nemocnici Na Bulovce, v Orlickoústecké nemocnici a ve FN Hradec Králové. Po studiu nastoupila na Interní kliniku FN Motol, kde pracuje doposud.

Ordinuje ve Stodůlkách ve středy odpoledne.


Kateřina Potužníková

Po absolvování střední zdravotnické školy pracovala v Závodní nemocnici Ostrava-Vítkovice na interním i gynekologickém oddělení, následně v gynekologické ordinaci v Ostravě. Poté pracovala ve farmaceutickém průmyslu (obchodní ředitelka).

Nyní se opět věnuje ambulantní péči v naší ordinaci v Praze-Stodůlkách, kde provádí mimo jiné krevní náběry a podává nitrožilní infuze.