AESCULAP AMBULANCE

Stodůlky

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.

Interna - vnitřní lékařství

Jsme internisté s dlouholetými zkušenostmi z FN Motol a standardně provádíme vešekeré neinvazivní výkony z oblasti vnitřního lékařství. V naší péči máme pacienty s onemocněním štítné žlázy, poruchami ledvin či jater, nemocné po cévní mozkové příhodě, chronická onemocnění plic a průdušek. Mimo obvyklých metod provádíme přímo v ordinaci spirometrická vyšetření a cevní ultrazvuk - duplexní vyšetření tepen a žil. U hypertoniků analyzujeme celodenní měření krevního tlaku (ABPM, "Tlakový Holter"), v případě potřeby doplníme echokardiogarfii.

Věděli jste, že 80% pacientů nemá před cevní mozkovou příhodou (tzv.mrtvicí) žádné varovné příznaky? Statistika je přitom neúprosná: Riziko cévní mozkové příhody se od 55 let věku každou dekádu zdvojnásobuje! Proto každý čtvrtý muž a každá pátá žena do svých 85 let cévní mozkovou příhodu dostanou....
Některtým rizikům se dá předcházet a my na základě laboratorní analýzy a fyzikálního nálezu dokážeme určit optimální léčebnou strategii - at již medikamentosní nebo katetrizační či chirurgickou.
Relativně jednoduchým a bezbolestným ultrazvukovým vyšetřením karotických tepen (tzv.duplexní sonografie karotid nebo krčních tepen) lze navíc změřit průtoky krve v cévách zásobujících mozek pacienta. Vyšetření netrvá obvykle déle než 15 minut, během kterých zhodnotíme anatomické poměry na krku a dokážeme detekovat aterosklerotické pláty, které hrozí uzávěrem tepny a výskytem cévní mozkové příhody.
Pojišťovny hradí duplexní všetření karotid u symptomatických nemocných, ostatním provádíme vyšetření za poplatek. Je na Vás, zda věnujete 20 minut svého času výměnou za 5 let života bez cevní mozkové příhody.

Interní vyšetření a veškeré diagnostické metody provádíme z časových a provozních důvodů výhradně po předchozím objednání (výjimku tvoří akutní pacienti).